مرور رده

تکنولوژی سبز

تکنولوژی سبز در برگ مصنوعی : مقاله ای در مجله Sience  به چاپ رسیده، که طبق مطالب آن برگ مصنوعی و یا برگ های بیونیکی ساخته شده که نسل بعدی سیستم های انرژی می باشدو می تواند سوخت های فسیلی بیشتری را در زمین نگه دارد.Nocera Daniel  در دانشگاه هاروارد  سال ۲۰۱۱، برگ های مصنوعی را ساخته که از فرایند…
ادامه مطلب ...
تکنولوژی در انرژی خورشیدی : برای مدت زیادی یکی از فاکتورهای شناخته شده ی کلیدی شیشه ها، آرایش تصادفی مولکول های آن بوده است. ولی وقتی تیمی از محققین دانشگاه شیکاگو به سرپرستی پروفسور Juan de Pablo مشغول تحقیق و آنالیز بودند، بر روی یک شیشه، که در آزمایشگاه خود ساخته بودند، متوجه برآمدگی های غیر…
ادامه مطلب ...
پنجره هایی به عنوان منبع انرژی :فناوری جدیدی در ایتالیا و ولس آلاموس ابداع شده، که بر طبق آن پنجره هایی به عنوان منبع انرژی استفاده می شوند. این تکنولوژی بر پایه ی نانوذرات می باشد، که به عنوان ذره های کوانتومی شناخته می شوند و می توانند نور خورشید را جذب کنند. سپس نور در این ذرات در طول موج…
ادامه مطلب ...
توربین های بادی مقاوم و مبتکرانه : امروزه ایسلند تمام انرژی های مصرفی خود را از انرژی های تجدید پذیر به دست می آورد، که اکثر این انرژی ها از منابع زمین گرمایی می باشد. اما در حال حاضر محققان بر روی روش هایی برای کسب انرژی از بادهای فوق العاده قدرتمند این مناطق تحقیق می کنند. توربین های بادی سنتی در…
ادامه مطلب ...