کوشک - معماری پایدار
کوشک - معماری پایدار مرجع تخصصی دکوراسیون داخلی, مبلمان, مصالح ساختمانی, بازسازی ساختمان, طراحی نما

چیدمان آپارتمان های مدرن کوچک به سبک آسیایی و اسکاندیناوی

0 17

چیدمان آپارتمان های مدرن کوچک

طراحی دکوراسیون داخلی به سبک آسیایی و اسکاندیناوی، همخوانی های زیادی باهم دارند. زیرا هر دوی این سبک ها، به ایده آل های آرامش بخش و راحتی، تمایل و توجه زیادی دارند. ترکیب این دو سبک در هر متراژی از خانه ها کاربرد و خوب است، اما در متراژ های کوچک، تاثیر خیلی بیشتر و بهتری دارد و انتخاب ویژه ای برای چیدمان آپارتمان های مدرن کوچک، می باشد.

ورودی های خانه می توانند، بازدید کننده را تا حدی با حس و حال و سبک خانه، آشنا کنند. بعنوان مثال برای ترکیب این دو سبک، می توان یک یا تعدادی از عناصر تکسچر و بافت های آرام بخش، نقوش هندسی واضح و ساده، پالت های رنگی یکپارچه، نورپردازی های ساده و شیک، متریال های طبیعی و اکسسوری و تزیینی های دلپذیر و خلاقانه، انتخاب و استفاده کرد.

در ادامه تصاویری از پنج طرح الهام بخش آپارتمان های مدرن و کوچک را با هم می بینیم، که ایده های بسیار زیبایی برای طراحی فضاهای داخلی خانه به کمک سبک هاب آسیایی و اسکاندیناوی، را به ذهن می آورند.

آپارتمان اول

چیدمان آپارتمان های مدرن کوچک, دکوراسیون داخلی آپارتمان و خانه های کوچک به سبک آسیایی و اسکاندیناویایی, طراحی داخلی آپارتمان های کوچک, طراحی دکوراسیون داخلی, دکوراسیون داخلی آپارتمان های کوچک چیدمان آپارتمان های مدرن کوچک, دکوراسیون داخلی آپارتمان و خانه های کوچک به سبک آسیایی و اسکاندیناویایی, طراحی داخلی آپارتمان های کوچک, طراحی دکوراسیون داخلی, دکوراسیون داخلی آپارتمان های کوچک چیدمان آپارتمان های مدرن کوچک, دکوراسیون داخلی آپارتمان و خانه های کوچک به سبک آسیایی و اسکاندیناویایی, طراحی داخلی آپارتمان های کوچک, طراحی دکوراسیون داخلی, دکوراسیون داخلی آپارتمان های کوچک چیدمان آپارتمان های مدرن کوچک, دکوراسیون داخلی آپارتمان و خانه های کوچک به سبک آسیایی و اسکاندیناویایی, طراحی داخلی آپارتمان های کوچک, طراحی دکوراسیون داخلی, دکوراسیون داخلی آپارتمان های کوچک چیدمان آپارتمان های مدرن کوچک, دکوراسیون داخلی آپارتمان و خانه های کوچک به سبک آسیایی و اسکاندیناویایی, طراحی داخلی آپارتمان های کوچک, طراحی دکوراسیون داخلی, دکوراسیون داخلی آپارتمان های کوچک چیدمان آپارتمان های مدرن کوچک, دکوراسیون داخلی آپارتمان و خانه های کوچک به سبک آسیایی و اسکاندیناویایی, طراحی داخلی آپارتمان های کوچک, طراحی دکوراسیون داخلی, دکوراسیون داخلی آپارتمان های کوچک چیدمان آپارتمان های مدرن کوچک, دکوراسیون داخلی آپارتمان و خانه های کوچک به سبک آسیایی و اسکاندیناویایی, طراحی داخلی آپارتمان های کوچک, طراحی دکوراسیون داخلی, دکوراسیون داخلی آپارتمان های کوچک

در این آپارتمان مسکونی، از برخی عناصر سبک آسیایی و اسکاندیناوی، مانند :عکس هایی از بافت و الگوهای معاصر بر روی دیوار، مبلمان ساخته شده از چوب طبیعی، میز جلو مبلی از جعبه های چوبی، قفسه ی چوبی روی دیوار و گیاهان آپارتمانی، استفاده شده است. در این آپارتمان مدرن و کوچک از رنگ های طوسی و آبی روشن، به عنوان رنگ های شاخص این فضا، استفاده کرده است.

آپارتمان دوم

چیدمان آپارتمان های مدرن کوچک, دکوراسیون داخلی آپارتمان و خانه های کوچک به سبک آسیایی و اسکاندیناویایی, طراحی داخلی آپارتمان های کوچک, طراحی دکوراسیون داخلی, دکوراسیون داخلی آپارتمان های کوچک چیدمان آپارتمان های مدرن کوچک, دکوراسیون داخلی آپارتمان و خانه های کوچک به سبک آسیایی و اسکاندیناویایی, طراحی داخلی آپارتمان های کوچک, طراحی دکوراسیون داخلی, دکوراسیون داخلی آپارتمان های کوچک چیدمان آپارتمان های مدرن کوچک, دکوراسیون داخلی آپارتمان و خانه های کوچک به سبک آسیایی و اسکاندیناویایی, طراحی داخلی آپارتمان های کوچک, طراحی دکوراسیون داخلی, دکوراسیون داخلی آپارتمان های کوچک چیدمان آپارتمان های مدرن کوچک, دکوراسیون داخلی آپارتمان و خانه های کوچک به سبک آسیایی و اسکاندیناویایی, طراحی داخلی آپارتمان های کوچک, طراحی دکوراسیون داخلی, دکوراسیون داخلی آپارتمان های کوچک چیدمان آپارتمان های مدرن کوچک, دکوراسیون داخلی آپارتمان و خانه های کوچک به سبک آسیایی و اسکاندیناویایی, طراحی داخلی آپارتمان های کوچک, طراحی دکوراسیون داخلی, دکوراسیون داخلی آپارتمان های کوچک چیدمان آپارتمان های مدرن کوچک, دکوراسیون داخلی آپارتمان و خانه های کوچک به سبک آسیایی و اسکاندیناویایی, طراحی داخلی آپارتمان های کوچک, طراحی دکوراسیون داخلی, دکوراسیون داخلی آپارتمان های کوچک چیدمان آپارتمان های مدرن کوچک, دکوراسیون داخلی آپارتمان و خانه های کوچک به سبک آسیایی و اسکاندیناویایی, طراحی داخلی آپارتمان های کوچک, طراحی دکوراسیون داخلی, دکوراسیون داخلی آپارتمان های کوچک چیدمان آپارتمان های مدرن کوچک, دکوراسیون داخلی آپارتمان و خانه های کوچک به سبک آسیایی و اسکاندیناویایی, طراحی داخلی آپارتمان های کوچک, طراحی دکوراسیون داخلی, دکوراسیون داخلی آپارتمان های کوچک چیدمان آپارتمان های مدرن کوچک, دکوراسیون داخلی آپارتمان و خانه های کوچک به سبک آسیایی و اسکاندیناویایی, طراحی داخلی آپارتمان های کوچک, طراحی دکوراسیون داخلی, دکوراسیون داخلی آپارتمان های کوچک

در آپارتمان دوم از تم رنگی طوسی برای فضای نشیمن و غذاخوری، استفاده شده است. استفاده از پالت های به رنگ روشن و خنثی در این آپارتمان، فضاهای کوچک آپارتمان را بزرگتر جلوه می دهند. سطوح براق یک راه حل خوب برای استفاده از رنگ های تیره تر در فضاهای کوچک و چیدمان آپارتمان های مدرن کوچک است، زیرا بازتاب های نور از تاثیر رنگ های تیره که فضا را کوچک تر بنظر می رسانند، می کاهند.

استفاده از الگوهای هندسی بزرگ بر روی بخشی از دیوارهای فضاهای کوچک، ترفندی خوب برای فریب چشمان و بزرگتر جلوه دادن فضا، است. طراحی خوب کمد دیواری در خانه هایی با سبک آسیایی و اسکاندیناوی، برای مرتب و منظم نگهداشتن فضا، یکی از نکات کلیدی است.

آپارتمان سوم

چیدمان آپارتمان های مدرن کوچک, دکوراسیون داخلی آپارتمان و خانه های کوچک به سبک آسیایی و اسکاندیناویایی, طراحی داخلی آپارتمان های کوچک, طراحی دکوراسیون داخلی, دکوراسیون داخلی آپارتمان های کوچک چیدمان آپارتمان های مدرن کوچک, دکوراسیون داخلی آپارتمان و خانه های کوچک به سبک آسیایی و اسکاندیناویایی, طراحی داخلی آپارتمان های کوچک, طراحی دکوراسیون داخلی, دکوراسیون داخلی آپارتمان های کوچک چیدمان آپارتمان های مدرن کوچک, دکوراسیون داخلی آپارتمان و خانه های کوچک به سبک آسیایی و اسکاندیناویایی, طراحی داخلی آپارتمان های کوچک, طراحی دکوراسیون داخلی, دکوراسیون داخلی آپارتمان های کوچک چیدمان آپارتمان های مدرن کوچک, دکوراسیون داخلی آپارتمان و خانه های کوچک به سبک آسیایی و اسکاندیناویایی, طراحی داخلی آپارتمان های کوچک, طراحی دکوراسیون داخلی, دکوراسیون داخلی آپارتمان های کوچک چیدمان آپارتمان های مدرن کوچک, دکوراسیون داخلی آپارتمان و خانه های کوچک به سبک آسیایی و اسکاندیناویایی, طراحی داخلی آپارتمان های کوچک, طراحی دکوراسیون داخلی, دکوراسیون داخلی آپارتمان های کوچک چیدمان آپارتمان های مدرن کوچک, دکوراسیون داخلی آپارتمان و خانه های کوچک به سبک آسیایی و اسکاندیناویایی, طراحی داخلی آپارتمان های کوچک, طراحی دکوراسیون داخلی, دکوراسیون داخلی آپارتمان های کوچک چیدمان آپارتمان های مدرن کوچک, دکوراسیون داخلی آپارتمان و خانه های کوچک به سبک آسیایی و اسکاندیناویایی, طراحی داخلی آپارتمان های کوچک, طراحی دکوراسیون داخلی, دکوراسیون داخلی آپارتمان های کوچک چیدمان آپارتمان های مدرن کوچک, دکوراسیون داخلی آپارتمان و خانه های کوچک به سبک آسیایی و اسکاندیناویایی, طراحی داخلی آپارتمان های کوچک, طراحی دکوراسیون داخلی, دکوراسیون داخلی آپارتمان های کوچک

در آپارتمان سوم، اکثر مبلمان استفاده شده دارای رنگ سفید ساده به سیک اسکاندیناوی، می باشند.

آپارتمان چهارم

چیدمان آپارتمان های مدرن کوچک, دکوراسیون داخلی آپارتمان و خانه های کوچک به سبک آسیایی و اسکاندیناویایی, طراحی داخلی آپارتمان های کوچک, طراحی دکوراسیون داخلی, دکوراسیون داخلی آپارتمان های کوچک چیدمان آپارتمان های مدرن کوچک, دکوراسیون داخلی آپارتمان و خانه های کوچک به سبک آسیایی و اسکاندیناویایی, طراحی داخلی آپارتمان های کوچک, طراحی دکوراسیون داخلی, دکوراسیون داخلی آپارتمان های کوچک چیدمان آپارتمان های مدرن کوچک, دکوراسیون داخلی آپارتمان و خانه های کوچک به سبک آسیایی و اسکاندیناویایی, طراحی داخلی آپارتمان های کوچک, طراحی دکوراسیون داخلی, دکوراسیون داخلی آپارتمان های کوچک چیدمان آپارتمان های مدرن کوچک, دکوراسیون داخلی آپارتمان و خانه های کوچک به سبک آسیایی و اسکاندیناویایی, طراحی داخلی آپارتمان های کوچک, طراحی دکوراسیون داخلی, دکوراسیون داخلی آپارتمان های کوچک چیدمان آپارتمان های مدرن کوچک, دکوراسیون داخلی آپارتمان و خانه های کوچک به سبک آسیایی و اسکاندیناویایی, طراحی داخلی آپارتمان های کوچک, طراحی دکوراسیون داخلی, دکوراسیون داخلی آپارتمان های کوچک

آپارتمان چهارم بسیار زیبا و دوست داشتنی است. در این آپارتمان از مبلمان و وسایلی که حداقل جا را اشغال می کنند، استفاده شده تا فضای بیشتری برای حرکت داشته باشد و فضا بسته و دل گیر نشود. علاوه بر این از رنگ های روشن و دوست داشتنی، برای بزرگتر جلوه دادن فضا، استفاده شده است.

آپارتمان پنجم

چیدمان آپارتمان های مدرن کوچک, دکوراسیون داخلی آپارتمان و خانه های کوچک به سبک آسیایی و اسکاندیناویایی, طراحی داخلی آپارتمان های کوچک, طراحی دکوراسیون داخلی, دکوراسیون داخلی آپارتمان های کوچک چیدمان آپارتمان های مدرن کوچک, دکوراسیون داخلی آپارتمان و خانه های کوچک به سبک آسیایی و اسکاندیناویایی, طراحی داخلی آپارتمان های کوچک, طراحی دکوراسیون داخلی, دکوراسیون داخلی آپارتمان های کوچک چیدمان آپارتمان های مدرن کوچک, دکوراسیون داخلی آپارتمان و خانه های کوچک به سبک آسیایی و اسکاندیناویایی, طراحی داخلی آپارتمان های کوچک, طراحی دکوراسیون داخلی, دکوراسیون داخلی آپارتمان های کوچک چیدمان آپارتمان های مدرن کوچک, دکوراسیون داخلی آپارتمان و خانه های کوچک به سبک آسیایی و اسکاندیناویایی, طراحی داخلی آپارتمان های کوچک, طراحی دکوراسیون داخلی, دکوراسیون داخلی آپارتمان های کوچک چیدمان آپارتمان های مدرن کوچک, دکوراسیون داخلی آپارتمان و خانه های کوچک به سبک آسیایی و اسکاندیناویایی, طراحی داخلی آپارتمان های کوچک, طراحی دکوراسیون داخلی, دکوراسیون داخلی آپارتمان های کوچک چیدمان آپارتمان های مدرن کوچک, دکوراسیون داخلی آپارتمان و خانه های کوچک به سبک آسیایی و اسکاندیناویایی, طراحی داخلی آپارتمان های کوچک, طراحی دکوراسیون داخلی, دکوراسیون داخلی آپارتمان های کوچک چیدمان آپارتمان های مدرن کوچک, دکوراسیون داخلی آپارتمان و خانه های کوچک به سبک آسیایی و اسکاندیناویایی, طراحی داخلی آپارتمان های کوچک, طراحی دکوراسیون داخلی, دکوراسیون داخلی آپارتمان های کوچک

در طراحی داخلی آپارتمان پنجم از رنگ های خاکستری، آبی و زرد کهربایی، استفاده شده است. لامپ های آویزی استفاده شده در این خانه، تنوع زیادی دارند. اما همه با هم به لطف رنگ های خنثی، بخوبی باهم هماهنگ شدند.

پارتیشن چوبی نواری استفاده شده در فضای داخلی، بعنوان جداکننده ی فضا، مانع رسیدن نور و روشنایی نشده است. که همین ویژگی باعث بزرگتر بنظر رسیدن فضا شده است.

حوشحال می شویم نظرات خود را، در مورد این طراحی ها و چیدمان آپارتمان های مدرن کوچک، با ما هم در میان بگذارید…

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هجده + 15 =