کوشک - معماری پایدار
کوشک - معماری پایدار مرجع تخصصی دکوراسیون داخلی, مبلمان, مصالح ساختمانی, بازسازی ساختمان, طراحی نما

۴۰ آشپزخانه مینیمالیست و الهام بخش در خانه های امروزی

0 16

طراحی آشپزخانه مینیمالیست :

برای خیلی از خانواده ها، آشپزخانه نطفه عطف و کانونی یک خانه است. اهمیت آشپزخانه در فعالیت های روزمره، به اندازه ای زیاد است که طراحی این فضا ارتباط مستقیمی بر روی احساس راحتی و رضایت را می تواند بهمراه داشته باشد. با اینحال، آشپزخانه های برجسته و زیبا در این پست، نه تنها لوازم آشپزخانه و صندلی ها را بخوبی سازمان دهی کرده اند، بلکه بخوبی نمایانگر حس و سبک فوق العاده خود هستند. نگاهی به تصاویر زیر بیاندازید که می توانند الهام بخش خوبی برای طراحی ها و آشپزخانه مینیمالیست خودتان باشند …

طراحی و دکوراسیون آشپزخانه مینیمالیست, دکوراسیون داخلی آشپزخانه, مبلمان و وسایل آشپزخانه, ترکیب رنگ ها, طراحی کابینت, طراحی داخلی
طراحی و دکوراسیون آشپزخانه مینیمالیست, دکوراسیون داخلی آشپزخانه, مبلمان و وسایل آشپزخانه, ترکیب رنگ ها, طراحی کابینت, طراحی داخلی
طراحی و دکوراسیون آشپزخانه مینیمالیست, دکوراسیون داخلی آشپزخانه, مبلمان و وسایل آشپزخانه, ترکیب رنگ ها, طراحی کابینت, طراحی داخلی

رنگ سفید در طراحی آشپزخانه هایی که در این تصاویر می بینید، غالب است. پون روشی راحت برای نشان دادن سبک مینیمالیسم و احساس سادگی و تمیزی، می باشد.

طراحی و دکوراسیون آشپزخانه مینیمالیست, دکوراسیون داخلی آشپزخانه, مبلمان و وسایل آشپزخانه, ترکیب رنگ ها, طراحی کابینت, طراحی داخلی

در یک طرح پلان باز، مانند تصویر بالا، استفاده از رنگ سفید در آشپزخانه و بقیه ی فضاهای خانه، هماهنگی و یکدست بودن بسیاری برقرار کرده است.

طراحی و دکوراسیون آشپزخانه مینیمالیست, دکوراسیون داخلی آشپزخانه, مبلمان و وسایل آشپزخانه, ترکیب رنگ ها, طراحی کابینت, طراحی داخلی

طراحی و دکوراسیون آشپزخانه مینیمالیست, دکوراسیون داخلی آشپزخانه, مبلمان و وسایل آشپزخانه, ترکیب رنگ ها, طراحی کابینت, طراحی داخلی
طراحی و دکوراسیون آشپزخانه مینیمالیست, دکوراسیون داخلی آشپزخانه, مبلمان و وسایل آشپزخانه, ترکیب رنگ ها, طراحی کابینت, طراحی داخلی

طراحی و دکوراسیون آشپزخانه مینیمالیست, دکوراسیون داخلی آشپزخانه, مبلمان و وسایل آشپزخانه, ترکیب رنگ ها, طراحی کابینت, طراحی داخلی

ترکیب رنگ سیاه و سفید :

آشپزخانه های سیاه و سفید مینیمالیسم، روشی دیگر برای طراحی هستند که کمی هم حس امروزی بودن هم، به فضا اضافه می کنند.

طراحی و دکوراسیون آشپزخانه مینیمالیست, دکوراسیون داخلی آشپزخانه, مبلمان و وسایل آشپزخانه, ترکیب رنگ ها, طراحی کابینت, طراحی داخلی

البته، وقتی حرف از سبک مینیمالیسم می شود، ترکیب رنگ سفید و چوب هم بسیار متداول میشود. در تصویر بالا ترکیب یک میز چوبی با یک آشپزخانه ی سفید، طرحی بسیار زیبا را ایجاد کرده است.

طراحی و دکوراسیون آشپزخانه مینیمالیست, دکوراسیون داخلی آشپزخانه, مبلمان و وسایل آشپزخانه, ترکیب رنگ ها, طراحی کابینت, طراحی داخلی

استفاده از کاشی های سفید رنگ در آشپزخانه های مینیمالیسم، بسیار متداول است.

طراحی و دکوراسیون آشپزخانه مینیمالیست, دکوراسیون داخلی آشپزخانه, مبلمان و وسایل آشپزخانه, ترکیب رنگ ها, طراحی کابینت, طراحی داخلی

در یک آشپزخانه ی مینیمالیسم، لزوما اینطور نیست که فقط از رنگ سفید استفاده شود. در تصویر بالا اضافه شدن کمی رنگ چوب طبیعی، زرد و قرمز، به فضا درخشندگی بیشتری بخشیده است.

طراحی و دکوراسیون آشپزخانه مینیمالیست, دکوراسیون داخلی آشپزخانه, مبلمان و وسایل آشپزخانه, ترکیب رنگ ها, طراحی کابینت, طراحی داخلی
طراحی و دکوراسیون آشپزخانه مینیمالیست, دکوراسیون داخلی آشپزخانه, مبلمان و وسایل آشپزخانه, ترکیب رنگ ها, طراحی کابینت, طراحی داخلی
طراحی و دکوراسیون آشپزخانه مینیمالیست, دکوراسیون داخلی آشپزخانه, مبلمان و وسایل آشپزخانه, ترکیب رنگ ها, طراحی کابینت, طراحی داخلی
طراحی و دکوراسیون آشپزخانه مینیمالیست, دکوراسیون داخلی آشپزخانه, مبلمان و وسایل آشپزخانه, ترکیب رنگ ها, طراحی کابینت, طراحی داخلی
طراحی و دکوراسیون آشپزخانه مینیمالیست, دکوراسیون داخلی آشپزخانه, مبلمان و وسایل آشپزخانه, ترکیب رنگ ها, طراحی کابینت, طراحی داخلی
طراحی و دکوراسیون آشپزخانه مینیمالیست, دکوراسیون داخلی آشپزخانه, مبلمان و وسایل آشپزخانه, ترکیب رنگ ها, طراحی کابینت, طراحی داخلی
طراحی و دکوراسیون آشپزخانه مینیمالیست, دکوراسیون داخلی آشپزخانه, مبلمان و وسایل آشپزخانه, ترکیب رنگ ها, طراحی کابینت, طراحی داخلی
طراحی و دکوراسیون آشپزخانه مینیمالیست, دکوراسیون داخلی آشپزخانه, مبلمان و وسایل آشپزخانه, ترکیب رنگ ها, طراحی کابینت, طراحی داخلی
طراحی و دکوراسیون آشپزخانه مینیمالیست, دکوراسیون داخلی آشپزخانه, مبلمان و وسایل آشپزخانه, ترکیب رنگ ها, طراحی کابینت, طراحی داخلی
طراحی و دکوراسیون آشپزخانه مینیمالیست, دکوراسیون داخلی آشپزخانه, مبلمان و وسایل آشپزخانه, ترکیب رنگ ها, طراحی کابینت, طراحی داخلی
طراحی و دکوراسیون آشپزخانه مینیمالیست, دکوراسیون داخلی آشپزخانه, مبلمان و وسایل آشپزخانه, ترکیب رنگ ها, طراحی کابینت, طراحی داخلی
طراحی و دکوراسیون آشپزخانه مینیمالیست, دکوراسیون داخلی آشپزخانه, مبلمان و وسایل آشپزخانه, ترکیب رنگ ها, طراحی کابینت, طراحی داخلی

ترکیب رنگ های بیشتر :

در تصاویر بالا حتی از رنگ های بیشتر با عمق بیشتر هم استفاده شده است. بنابراین طراحی مینیمالیسم معطوف به رنگ نیست، بلکه به خطوط ساده و سازماندهی مرتب و ساده، مربوط است.

طراحی و دکوراسیون آشپزخانه مینیمالیست, دکوراسیون داخلی آشپزخانه, مبلمان و وسایل آشپزخانه, ترکیب رنگ ها, طراحی کابینت, طراحی داخلی
طراحی و دکوراسیون آشپزخانه مینیمالیست, دکوراسیون داخلی آشپزخانه, مبلمان و وسایل آشپزخانه, ترکیب رنگ ها, طراحی کابینت, طراحی داخلی
طراحی و دکوراسیون آشپزخانه مینیمالیست, دکوراسیون داخلی آشپزخانه, مبلمان و وسایل آشپزخانه, ترکیب رنگ ها, طراحی کابینت, طراحی داخلی
طراحی و دکوراسیون آشپزخانه مینیمالیست, دکوراسیون داخلی آشپزخانه, مبلمان و وسایل آشپزخانه, ترکیب رنگ ها, طراحی کابینت, طراحی داخلی
طراحی و دکوراسیون آشپزخانه مینیمالیست, دکوراسیون داخلی آشپزخانه, مبلمان و وسایل آشپزخانه, ترکیب رنگ ها, طراحی کابینت, طراحی داخلی

طراحی و دکوراسیون آشپزخانه مینیمالیست, دکوراسیون داخلی آشپزخانه, مبلمان و وسایل آشپزخانه, ترکیب رنگ ها, طراحی کابینت, طراحی داخلی

مبلمان :

مبلمان و وسایلی که در یک آشپزخانه استفاده می شود، نقش مهمی را در سبک کلی طراحی بازی می کنند.

یک طراحی خوب آشپزخانه ی مینیمالیسم، دسترسی های فضاهای آشپزخانه را به حداکثر می رساند.

طراحی و دکوراسیون آشپزخانه مینیمالیست, دکوراسیون داخلی آشپزخانه, مبلمان و وسایل آشپزخانه, ترکیب رنگ ها, طراحی کابینت, طراحی داخلی
طراحی و دکوراسیون آشپزخانه مینیمالیست, دکوراسیون داخلی آشپزخانه, مبلمان و وسایل آشپزخانه, ترکیب رنگ ها, طراحی کابینت, طراحی داخلی

طراحی و دکوراسیون آشپزخانه مینیمالیست, دکوراسیون داخلی آشپزخانه, مبلمان و وسایل آشپزخانه, ترکیب رنگ ها, طراحی کابینت, طراحی داخلی

طراحی و دکوراسیون آشپزخانه مینیمالیست, دکوراسیون داخلی آشپزخانه, مبلمان و وسایل آشپزخانه, ترکیب رنگ ها, طراحی کابینت, طراحی داخلی

مثال های زیبای دیگر از ترکیب رنگ سفید با چوب طبیعی …

طراحی و دکوراسیون آشپزخانه مینیمالیست, دکوراسیون داخلی آشپزخانه, مبلمان و وسایل آشپزخانه, ترکیب رنگ ها, طراحی کابینت, طراحی داخلی

استفاده از اختلاف سطح، تکنیک دیگری از طراحی مینیمالیست، است.

طراحی و دکوراسیون آشپزخانه مینیمالیست, دکوراسیون داخلی آشپزخانه, مبلمان و وسایل آشپزخانه, ترکیب رنگ ها, طراحی کابینت, طراحی داخلی
طراحی و دکوراسیون آشپزخانه مینیمالیست, دکوراسیون داخلی آشپزخانه, مبلمان و وسایل آشپزخانه, ترکیب رنگ ها, طراحی کابینت, طراحی داخلی

طراحی و دکوراسیون آشپزخانه مینیمالیست, دکوراسیون داخلی آشپزخانه, مبلمان و وسایل آشپزخانه, ترکیب رنگ ها, طراحی کابینت, طراحی داخلی

گیاهان آپارتمانی در آشپزخانه های مینیمالیست، هم رنگ و هم بافت و حس گرمی به فضا، اضافه می کنند.

طراحی و دکوراسیون آشپزخانه مینیمالیست, دکوراسیون داخلی آشپزخانه, مبلمان و وسایل آشپزخانه, ترکیب رنگ ها, طراحی کابینت, طراحی داخلی

جزیره هندسی مینیمالیستی در این آشپزخانه، بسیار منحصربفرد است.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 × 4 =